Troyaninfo.com

Туристически информационен сайт

 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН
НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ В ОБЩИНА ТРОЯН ПРЕЗ 2013г.

         
Месец
Дата
Наименование на събитието Главен организатор Съорганизатор
Януари
1 януари 1 115 години от рождението на Ламар Кметство село Калейца  
7 януари 2 135 години от битката за Троянския проход Община Троян МНХЗПИ;
Военен клуб;
Кметство с. Балканец;
НЧ “Наука – 1870 г.” Троян
Февруари
19 февруари 3 140 години от гибелта на Васил Левски Община Троян Комитет “Васил Левски”;
Училищата, носещи името на Васил Левски
февруари 4 Конкурс, посветен на Васил Левски /есе, рисунка/ училища Община Троян
НЧ"Наука – 1870 г." гр.Троян
февруари 5 Сирни заговезни НЧ “Наука – 1870 г.” гр.Троян Община Троян
Март
1 март 6 "Баба Марта" ОПЦ-гр.Троян Община Троян
3 март 7 Национален празник на Република България – 135 години от Освобождението на България Община Троян НЧ “Наука – 1870 г.” Троян;
МНХЗПИ;
Военен клуб;
ОПЦ-гр.Троян
25 март 8 Благовещение – възстановка на обредни ритуали, свързани с празника ОПЦ-гр.Троян Община Троян
Сдружение "Българка"
МНХЗПИ
Април
април 9 Лазаров ден ОПЦ-гр.Троян Община Троян
Сдружение "Българка"
НЧ “Наука – 1870 г.” - гр.Троян
април 10 Традиционна Великденска изложба на троянските художници  ДТХ Община Троян
април 11 Детска театрална постановка "Принцесата с кристалните обувки" ОПЦ-гр.Троян Община Троян
април 12 Проект №BG161PO001–1.1.10–0001 “Провеждане на иновативно културно събитие в община Троян – Български фестивал на сливата” Община Троян  
29 април 13 50 г. НУ "Хр. Ботев" Община Троян НУ "Хр. Ботев"
Май
май 14 Дни на талантите и интересите НЧ "Наука - 1870 г." - Троян Община Троян, ОПЦ, училища
6 май 15 Ден на храбростта и българската армия Община Троян Военно формирование
24 430
9 май 16 Ден на Европа Община Троян Комитет за побратимяване
май 17 ІІІ– ти Фестивал на любителския планинарски филм "Под небето на Амбарица" НЧ "Знание - 1906 г." с.Черни Осъм;
СОУ "Васил Левски" с. Черни Осъм
Община Троян
16 май 18 60 години Танцов ансамбъл "Здравец" НЧ "Просвета - 1920 г." - гр. Троян, кв. "Велчевки" Община Троян
18 май 19 Международен ден на музеите –
Нощ в музея - изложба и спектакъл
МНХЗПИ Община Троян
май 20 60 години от откриването на Детска музикална школа при НЧ „Наука-1870 г.“ - Троян НЧ "Наука-1870г."- Троян  
22 май 21 Изложба с международно участие на занятчии и приложници Община Троян НИХЗИ Орешак
май 22 Фестивал на книгата и литературата Община Троян ОПЦ, училища
24 май 23 Ден на българската просвета и култура
24 май
Награда за известни троянски творци и педагози – учител, художник, писател
Община Троян Училищата и детските градини;
ОПЦ гр.Троян;
НЧ"Наука-1870г." гр.Троян
май 24 Премиера на ученически театър
"Милионерът"
ОПЦ-Троян Община Троян
май 25 115 години НЧ "Искра 1898 г." - с. Калейца Община Троян НЧ "Искра 1898 г." -       с. Калейца
Юни
1 юни 26 Ден на детето
Детски празник
„С усмивка“
Община Троян ОПЦ гр.Троян;
Детски градини;
НЧ"Наука-1870г." гр.Троян
2 юни 27 Ден на Ботев Община Троян  
юни 28 Ботеви тържества               с. Бели Осъм Кметство село Бели Осъм Община Троян
7 юни 29 Ден на грънчаря НЧ"Зора"-с.Терзийско и Кметство-с.Терзийско Община Троян
юни 30 Каблешкови тържества Кметство село Чифлик и Туристическо дружество с.Чифлик Община Троян
юни 31 Празник на билките, планината и туризма Община Троян;
Сдружение "Съвет по туризъм"
Кметство с.Балканец;
ОПЦ-гр.Троян
ИПЖЗ
14-15 юни 32 Рок – академия "Троян" и конкурс за авторска песен Община Троян рок-групи в община Троян
юни 33 20 години Дамски камерен хор при НЧ "Наука - 1870 г." - Троян  НЧ "Наука - 1870 г." - Троян Община Троян
Юли
18 юли 34 176 години от рождението на Васил Левски    
26 юли 35 85 години НЧ "Творчество - 1928 г." - с. Балканец Община Троян  НЧ "Творчество - 1928 г." - с. Балканец
Август
15-18 август 36 "Традиционен панаир на занаятите Орешак 2013 г."
Синтез на изкуствата
Община Троян НИХЗИ Орешак
15 август 37 Храмов празник на Троянският манастир Троянски манастир  
17 август 38 19-ти събор-надпяване Кметство село Орешак  
  39 ХХ – Национален събор–надпяване на пенсионерите “Беклемето – 2013” Община Троян ККП - Троян
  40 Национална пчеларска среща  – “Север–юг” Сдружение "Пчеларско дружество Майка"-Троян  
Септември
септември 41 Международен арт–пленер по керамика НГПИ Национална художествена академия
6 септември 42 Ден на съединението Община Троян  
22 септември 43 105 години от обявяване Независимостта на България Община Троян  
септември 44 Български фестивал на сливата Троян – Орешак Община Троян НИХЗИ - Орешак
Октомври
1 октомври 45 Ден на възрастните хора Община Троян ККП - гр.Троян
октомври 46 Есенни празници на културата НЧ "Наука-1870г."- Троян Община Троян
  47 90 години от рождението на маестро Владимир Парушев    
октомври 48 Традиционна есенна изложба на ДТХ и концерт на "Венцислав Благоев диксдиленд джазтет" ДТХ Община Троян
12 октомври 49 Ден на българската община Община Троян  
13 октомври 50 106-години от рождението на Иван Хаджийски Община Троян ИИОЗ при БАН
14 октомври 51 Празник на град Троян Община Троян МНХЗПИ;
НЧ “Наука – 1870 г.” Троян;
ОПЦ-гр.Троян
  52 Изложба  „Непознати съкровища на троянската земя“ МНХЗПИ Община Троян
октомри 53 5 години ФА "Траяна" НЧ "Наука - 1870 г." - Троян Община Троян
 октомври  54 90 години от рождението на Ганко Цанов НЧ "Наука - 1870 г." - Троян Община Троян
Ноември
1 ноември 55 Ден на народния будител Община Троян НЧ “Наука – 1870 г.” Троян;
МНХЗПИ;
Училищата от община Троян
ноември 56 120 години от рождението на Димитър Гимиджийски НЧ "Наука - 1870 г." - Троян Община Троян
21 ноември 57 Ден на християнското семейство ОПЦ - гр.Троян Община Троян
ноември 58 40 години                  ЦДГ "Синчец" Община Троян ЦДГ "Синчец"
ноември 59 25 години ОДЗ "Мир" Община Троян ОДЗ "Мир"
Декември
3 декември 60 Международен ден на хората в неравностойно положение Община Троян ОПЦ - гр.Троян
12 декември 61 Ден на народния майстор – Св. Спиридон Община Троян МНХЗПИ-Троян
НИХЗИ-с.Орешак
23-25 декември 62 Коледни празници Община Троян НЧ “Наука – 1870 г.” Троян;
ОПЦ-гр.Троян
декември 63 Традиционен коледен базар на ДТХ Община Троян ДТХ
31 декември 64 Новогодишно тържество Община Троян  
         

Официалните празници, чествани в Община Троян подредени по месеци са:

 •  ген.Карцов Троян

  Януари

  • 1.01 – рождението на Ламар
  • 7.01 – годишнина от битката с османските войски за Троянския проход.
   Отбелязва се пред паметника на генерал Карцов в ТроянВасил Левски

  Февруари

  • 19.02 – гибелта на Васил Левски
  • Сирни заговезни

  МартБлаговещение

  • 01.03. "Баба Марта"
  • 03.03. Тържествено празнично честване на националния празник на България
  • 25.03. Благовещение – възстановка на обредни ритуали, свързани с празника

  Април

  • Лазаров ден
  • Детска театрална постановка "Принцесата с кристалните обувки"
  • 22-27.04.2013 "Български фестивал на сливата"
  • 29.04.  НУ "Хр. Ботев"
    

   Май 

  • Дни на талантите и интересите
  • 06.05 -- Ден на храбростта и българската армия.
  • 09.05 -- Ден на Европа
  • Фестивал на любителския планинарски филм "Под небето на Амбарица"
  • 16.05 -- Танцов ансамбъл "Здравец"
  • 18.05 -- Международен ден на музеите – Нощ в музея - изложба и спектакъл
  • Детска музикална школа при НЧ „Наука-1870 г.“ - Троян
  • 22.05 -- Изложба с международно участие на занаятчии и приложници
  • Фестивал на книгата и литературата
  • 24.05 -- Ден на българската просвета и култура
  • Премиера на ученически театър
  • НЧ "Искра 1898 г." - с. Калейца

  Юни

  • 01.06 -- Ден на детето Детски празник„С усмивка“
  • 02.06 -- Ден на Ботев
  • Ботеви тържества - с. Бели Осъм
  • 07.06 -- Ден на грънчаря
  • Каблешкови тържества
  • Винаги последната събота на месец Юни -- Честване на Еньовден – Празник на билките, планината и туризма
  • Рок – академия "Троян" и конкурс за авторска песен
  • Дамски камерен хор при НЧ "Наука - 1870 г." - Троян

  Юли

  • 18.07 -- рождението на Васил Левски
  • 26.07 -- НЧ "Творчество - 1928 г." - с. Балканец

  Август 

  • 15-18.08 -- Традиционен панаир на занаятите Орешак
  • 15.08 – храмов празник на Троянски манастир
  • 17.08 -- 19-ти събор-надпяване
  • Национален събор–надпяване на пенсионерите - Беклемето Национална пчеларска среща  – “Север–юг”


  Септември

  • Международен арт–пленер по керамика
  • 06.09 -- Ден на съединението
  • 22.08 -- Независимостта на България
  • Български фестивал на сливата Троян – Орешак

  Октомври

  • 01.10 -- Ден на възрастните хора
  • Есенни празници на културата
  • рождението на маестро Владимир Парушев
  • Традиционна есенна изложба на ДТХ и концерт на "Венцислав Благоев диксдиленд джазтет"
  • 12.10 -- Ден на българската община
  • 13.10 -- рождението на Иван Хаджийски
  • 14.10 -- Празник на град Троян
  • Изложба  „Непознати съкровища на троянската земя“
  • ФА "Траяна"
  • рождението на Ганко Цанов

  Ноември

  • 01.11 -- Ден на народния будител
  • рождението на Димитър Гимиджийски
  • 21.11 -- Ден на християнското семейство
  • ЦДГ "Синчец"
  • ОДЗ "Мир"

  Декември

  • 03.12 - Международен ден на хората в неравностойно положение
  • 12.12 - Ден на народния майстор – Св. Спиридон
  • 23-25.12 - Коледни празници
  • Традиционен коледен базар на ДТХ
  • 31.12 - Новогодишно тържество

   

   

   

   

Град Троян се намира в Северна България, на 160 км. североизточно от София. Географското положение на Троян му създава добри транспортни връзки. През Троянския проход минава шосеен път за Южна България. Удобни пътища свързват Троян с околните общини, столицата и главните градове на България. Троян е крайният възел на железопътна линия. Най-близките граждански летища са Горна Оряховица /105 км./ и София. Най-близкото речно пристанище - Свищов /110 км/. Най-близкото морско пристанище - Бургас /245 км/.

 

Територия

Община Троян е с територия от 888 839 дка и граничи с общините: Ловеч, Априлци, Угърчин, Севлиево и Карлово.

 

Селища и население

В общината има 22 населени места с административен център гр. Троян с население към 2007 г. - 37712 души.

 

География

Троян се намира в планински район. Разположен е по течението на река Бели Осъм, в подножието на Троянско-Калоферския дял на Стара планина, недалеч от Троянския проход, на 400 метра надморска височина. Намира се на 155 км. от София и 120 км. от Пловдив.

 

Природни ресурси

Климат: Умерено - континентален с изразено планинско влияние, с четири годишни времена, без мъгли и силни ветрове. Валежите са над средните за страната, снежната покривка се задържа около 50 дни в годината.
Води: Хидрографската мрежа на общината е представена от - топли минерални извори, от язовир и от няколко реки с техните притоци.
Релеф и почви: Планински и хълмист релеф, със сиви- горски почви и кафяви - горски почви.
Биоразнообразие: Преобладаващи дървесни видове - дъб, явор, ясен, габър, топола и букови гори. Разнообразието на релефа и растителността е създало благоприятни условия за развъждането на полезен дивеч като : елен, сърна, диви свине, мечки, диви кози, вълци. В общината има над 200 вида птици, някой от тях редки видове, които са предпоставка за развитие на орнитоложки туризъм.
Защитени природни обекти: На територията на общината се намират два резервата от националния парк" Централен Балкан" - Биосферен резерват "Стенето" и резерват "Козя стена" - създаден с цел опазване на еделвайса.

    Занаятите в Троянско имат учудваща устойчивост и стопанска жизненост, както и завидна приспособимост към динамиката на социално-икономическите процеси. СвоетоТроянска сливова ракия присъствие и авторитетно място в икономическата история на XX век Троян утвърждава с развитото си занаятчийство, потомствените майстори и народни творци, разнесли славата на самобитното изкуството извън пределите на страната ни.
В най-систематизиран вид, категоризация на занаятите може да бъде направена според суровината, която използват:

 • глина - грънчарство
 • дърво - горянство, стружнярство, стругарство, резбарство, бъчварство, дърводелство
 • животински кожи - кожухарство, табачество, обущарство, сарачество, самарджийство
 • метали - ковачество, коларо-железарство, налбантство, медникарство, златарство, тюфекчийство
 • вълна, памук, коноп, лен, коприна - бояджийство и тъкачество, тепавичарство, абаджийство, мутафчийство, народно облекло
 • камък - каменоделство, сградостроене
 • транспортни занаяти - кираджийство, рабаджийство, сапунджийство

За развитието и утвърждаването на занаятите, както и за формирането на духовната и естетическа култура, от изключително значение са Троянският манастир и ежегодният панаир, който се провежда до него.
Музей в Троян
Манастирският поменик е най-старото писмено доказателство за троянските занаяти. Той потвърждава, че организиран стопански живот на занаятите в Троянско може да се търси в края на XVIII или началото на XIX век.
Запазени статистически данни от началото на XX век съобщават, че 12% от населението на Троянско се занимава със занаятчийско производство, докато средно за градовете в България е 4%. Това обяснява многообразието на занаятите, майсторите и икономическият темп на развитие на този край.

Грънчарство
Безспорно това е най-известния троянски занаят. Траки, римляни и славяни са далечните предци на първите местни грънчари. Този занаят, давал препитание на многолюдни села и фамилии, с времето се е обособява във водеща керамична школа с характерна декоративна система и естетически стил. Декорациите и формите са умело изчистени с времето, но римската традиционна глазура върху грънците се използва и до днес от съвремените майстори-грънчари. керамика
Възрожденските декоративни украси изобразяват елементи от бита на троянеца, от неговото облекло и от заобикалящата го природа. Това са така наречените "спуски", "поливки", "стечени капки", "сърца", "гайтани", "охлювици", "стоборки", "лимби", "байрак", "житен клас", "пауново око", "пеперудени крила" и много други, а повлияни от майсторството на Захари Зораф, в троянската керамика влизат "захариевите китки", които освен грънците красят и дрехи и каруци. Посудата, която балканжийката има в дома си, също е направена от глина. Едни от други по-изящно украсени са паниците, стомните за вода, делвите за съхраняване на жито. Глазирани, гравирани или релефно апликирани, оцветени с меки земни тонове, керамичните съдове са нещо повече от изделия за бита. Те са изкуство, сътворено от човешката ръка, изобретателност и въображение.

В средата на XIX век грънчарският еснаф прераства в организация, съвместно с еснафа на папукчийте, а половин век по-късно се открива и първото грънчарско училище, прерастнало в края на XX век до Средно художествено училище за приложни изкуства с основна учебна дисциплина керамика. С времето троянските грънчари обособяват свой стил с над 60 керамични форми: kухненски, трапезни, обредни, за стопанството, строителството и
архитектурата, даже и играчки за децата.
керамикакерамикакерамикакерамикакерамика
Най-високото развитие на грънчарството в Троян е на границата между 30-те и 40-те години на XX век, когато са записани над 700 грънчарски работилници с около 1500 майстори. Грънчарите разнасяли стоката си из цялата страна, а на традиционния грънчарски панаир във Враца троянските грънчари докарвали по 200 коли с грънци.
За свой покровител грънчарите почитат Свети Спиридон. Празникът на светеца е на 12 декември, когато в Троян се чества Ден на народния майстор.

Дървообработване
Неизбродните букови гори на троянския балкан определят развитието на другия основен стопански отрасъл на троянските занаяти - дървообработването.
Горянството (ръкоделството) - дялане на изделия за бита и стопанството, и стружнярството (дъскарството) дават облика на дървообработването. Дървообработващите занаяти имат широк търговски обхват - стружнярските и горянските изделия имат утвърдени пазари в цялата Дунавска равнина, а стругарските изделия: гаванки, паралии, хурки, солници, талари, бъклици - все изделия за бита, намират своите пазари на територията на цялата Османска империя.
Резбарските изяви на троянските майстори минават през овчарският, горянският и дюлгерският примитив, за да намерят своя завършек в уникалната дърворезба на потомствените новоселски марангози. Изработените от тях иконостаси в Троянски манастир и в многобройните села в Северна България, с изящната си линия и оригиналните библейски и битови композиции, остават паметници на резбарското изкуство и до днес.

Кожообработване
Кожеобработващите занаяти - табачество, опинчарство, сарачество, самарджийство и кожухарство, търпят значително развитие във времето.
дърворезбаТабашкият занаят се нарежда сред най-старите занаяти по тези земи. Той произвежда лицеви кожи, гьон, кюселе. Пренесен преди повече от триста години в Троянско, той се развива в своя Табашка махала. През XVIII и XIX век табаците се задоволяват с местни суровини, а в началото на XX век вече обработват кожи внос от Африка, Азия и Америка.
Обущарският занаят преминава през доосвобожденските етапи на папукчийството и кундурджийството - занаяти организирани в собствен еснаф. Данни за обущарството има от втората половина на XVIII век, а през 30-те години на XX век за Троянско са регистрирани 25 обущарски работилници с 50 майстора.
Абаджийството е доминиращ занаят до Освобождението, но след него калпакът заменя феса, а занаятчийският облик на града вече се определя от кожухарството. Започнало с изработката на примитивни калпаци, кожуси и кожени подплати, кожухарството се развива главно като калпакчийство (шапкарство). След Първата световна война в Троян са регистрирани 125 кожухарски работилници. Майсторите кожухари използват местни суровини и работят изключително за пазара, а високото качество на стоката им определя нейното голямо търсене в цялата страна.

Металообработване
Към металообработващите занаяти спадат ковачество, налбантство (подковаване), брадварство и ножарство, а най-голямо развитие от тях търпи ковачеството.
Известни ножари от Троян и околията взимат активно участие в подготовката на Априлското въстание през 1876 година. Те изковават саби и ножове за комитетите от троянски и ловешки окръг.
Тюфекчийството (пушкарството) не се развива осезаемо като занаят. Интересен факт е, че през 1875 година Иван Троенчето изработва първата патронна пушка на територията на България.
Златарството по този край е пренесено като занаят от Търново, Карлово и Панагюрище. Въпреки че не е много разпространен занаят, то развива собствена чаршия. През 1907 година троянски златар печели международно признание и медал на изложение в Лондон.

Медникарството
(бакърджийството), за разлика от предишните два занаята, е разпространен занаят и има самостоятелна чаршия. Със стилните си белези то носи характеристиката на прибалканското бакърджийство. Развитието в занаята създава стабилни традиции на търсене и производство. бакърджийството
Традиционното производство на троянска ракия заражда казанджийството като отделен занаят. Това става 40-те години на XVIII век, когато глинените казани за варене на ракия се сменят с медни.

Коларо-железарството (производство на биволски коли и каруци) е пренесено от Габрово, а в Троян се развива в края на XIX век. Тук се произвеждат прочутите навсякъде в страната писани каруци.

Народни тъкани и облекло
Този занаят, със своето разнообразие и приложимост в бита на троянеца, заема голям дял сред местното творчество. Това творчество вписва своя влог в художественото бояджийствонаследство на България, но не излиза от тесния кръг на домашните потребности, не стига до пазара, не се превръща в стока и не става занаят, а по-скоро битова необходимост. Това е производството на: облеклото на балканджията, конопените и кенарените ризи, обредните месали, момините престилки, чергите, възглавниците, поясите и много други.
Обособени като характерни текстилни занаяти, заемащи собствени чаршии, с активен живот през целия XIX век се открояват абаджийството и мутафчийството. До средата на XIX век абаджийството е най-развития троянски занаят.
Мутафчийството от своя страна, през втората половина на XIX век заема мястото на най-развития троянски занаят за това време, както и в населените краища на Панагюрище и Трявна.
Народното бояджийство и тепавичарство са неделимо свързани с текстилните занаяти и се развиват като значителни стопански отрасли още от втората половина на XVIII век. Запазени писмени източници твърдят, че в края на XIX век в района на Троян работят около 50 тепавици.
От занаятите, свързани с изработката на народно облекло, наред с абаджийството се развива и кафтанджийството, по-познато в Троян като мантаджийство.

Строителство и каменоделие
Дюлгерството(строителството) е въплатило самобитният талант на самоуките майстори дюлгери. Тяхното майсторство може да бъде видяно в двукатата балканджийска къща, в мостове и църкви, в училища и чешми. Майсторите дюлгери са организирани в свой еснаф, гурбетуват в Румъния и Цариград, а оставените от тях респектиращи културни ансамбли и до днес намират признание от поколенията.

Транспортни занаяти
Транспортните занаяти са обособени в два многолюдни диференцирани еснафа - кираджийство и арабаджийство. Именно те налагат и развитието на коларо-железарството, сарачеството и самарджийството, като поддържащи занаяти, свързани с превоза на хора и стоки. От тези занаяти само самарджийството се обособява в самостоятелна чаршия.

Троянска сливовастанковачествоГрънчарствоГрънчарствоиконописиконописГрънчарство