• Печат

Самостоятелни стаи в къща "Боровец"

 

 

  5 стаи - 10 легла

с.Шипково, ул."Г.Димитров" № 145
тел. 06966/22-51