• Печат

Хотел "Дива"

 

 

36 стаи - 72 легла

с.Чифлик
тел. 0670 / 6-09-35 факс:0670/60944